Współtworzyli

Współtworzyli

Pragniemy wyrazić wdzięczność wobec wszystkich osób oraz instytucji, które współtworzyły projekt Dotknięcie Linii w 2012 roku.

Szczególne podziękowania kierujemy do Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, która sfinansowała projekt, a także do PKP Cargo, bez którego udziału przejazd zabytkowego pociągu nie byłby możliwy.

Dziękujemy Annie Bujniewicz, Mieczysławowi i Lidii Dańkom, Agnieszce Kann, Romualdowi Solnickiemu za udostępnienie współczesnych oraz archiwalnych zbiorów zdjęć, które zostały wykorzystane na stronie.

 

Współorganizatorzy:

 

Partnerzy:

 

Patroni medialni: