Dotknięcie 2012

Celem projektu było pokazanie, że Dzielnica Wawer jest obszarem, na którym obok znanych miejsc znajdują się takie, które wciąż wymagają odkrycia lub takie, które mogą jeszcze powstać; obszarem, który tworzony był przez niezwykłych ludzi, a którego obecni mieszkańcy posiadają energię potrzebną, by tworzyć nowe wartości.

Projekt prezentował historię otwartej 135 lat temu Kolei Nadwiślańskiej; opowiadał o ważnych dla regionu ludziach sztuki: projektantach, pisarzach, filmowcach, aktorach; przedstawiał wyjątkowość architektury. Zachęcał do czerpania z lokalnych tradycji przy tworzeniu nowych przedsięwzięć na Linii otwockiej. Zapraszał twórców regionu do działalności na rzecz jego mieszkańców. Zwracał uwagę na potrzebę tworzenia miejsc, umożliwiających aktywizowanie społeczności lokalnych; miejsc, posiadających kulturotwórczy potencjał.

W ramach projektu na przełomie maja i czerwca 2012 roku odbyły się wystawy, projekcje filmów, koncerty oraz spotkania z twórcami, architektami i animatorami kultury. Punktem kulminacyjnym był przejazd zabytkowego pociągu ze stacji Warszawa Gdańska do stacji Warszawa Falenica. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużą popularnością.

Projekt powstał w 2011 roku, został zainicjowany i zrealizowany przez Andrzeja Rukowicza we współpracy z Dzielnicą Wawer m.st. Warszawy.

Zapraszamy do przeczytania relacji z projektu.