Andrzej Rukowicz

Andrzej RukowiczAndrzej Rukowicz jest absolwentem wydziału architektury wnętrz ASP w Warszawie (promotorem pracy dyplomowej prof. Wiesław Nowak, koreferentem prof. Józef Mroszczak), a także strażnikiem przyrody (egzamin u Czesława Łaszka). Zajmuje się projektowaniem wnętrz, wystawiennictwem, grafiką użytkową i formami z drewna. Działa na rzecz środowiska zawodowego, społeczności lokalnej oraz na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego regionu. Przez ostatnie kilkanaście lat podjął wiele inicjatyw, które miały na celu promocję linii otwockiej:

• W 2001 zainicjował rozległy projekt Ochrona dziedzictwa architektury drewnianej linii otwockiej. W jego ramach zostały m.in. zrealizowane następujące przedsięwzięcia:
— Wystawa Warszawa – Otwock. Podróż sentymentalna w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy.
— Przejazd pociągu parowego, tzw. Pięknej Heleny na trasie Warszawa Gdańska – Otwock.
— Fotograficzno-plastyczny konkurs dla młodzieży Wczoraj, dziś i jutro architektury drewnianej.
— Podjęta została również współpraca z ASP w Warszawie, dzięki której prof. Lech Koliński oraz dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska poprowadzili semestralne zajęcia Dom jednorodzinny na działce leśnej w Otwocku.

• W 2005 współtworzył serię pocztówek, które prezentowały piękno architektury linii otwockiej, a tym samym promowały region:

Andrzej Rukowicz jest pasjonatem drewnianej architektury w stylu nadświdrzańskim, domów zwanych świdermajerami. Wspólnie z właścicielami sklepu i drukarni Jerzym i Marią Kinkami, jednocześnie wielbicielami tych okolic, postanowił ukazać część historii i tradycji podwarszawskich letnisk. […] Pocztówki oprócz willi i pensjonatów pokazują np. jak wyglądał dworzec linii nadświdrzańskiej (pomiędzy Jabłonną a Karczewem) w Radości czy dawna handlowa ulica z żydowskimi sklepikami w Falenicy.
Tomasz Kunert, Żydowski świat na linii otwockiej.

• Pocztówki cieszyły się dużym zainteresowaniem, dlatego też stworzono drugą serię, a także zaprojektowano kalendarze:

Do dziś ukazało się ponad 40 pocztówek. Są na nich domy letniskowe, detale architektoniczne, zabudowania stacyjne kolei wąskotorowej. To reprodukcje dawnych pocztówek, zdjęć, a także współczesne fotografie. Wydano je w sepii, tak aby stanowiły jednolity cykl. Na rok 2008 przygotowane zostały dwa kalendarze ścienne z oddzielnymi kartami na każdy miesiąc.
Agata Sabała, Świdermajery trafiły na pocztówki, „Życie Warszawy” 30.01.2008.

• W 2008 wraz z Muzeum Warszawskiej Pragi stworzył kalendarz promujący prawobrzeżną część stolicy:

– Tym razem skupiliśmy się na warszawskiej Pradze. Obydwa kalendarze przygotowaliśmy we współpracy z organizowanym Muzeum Warszawskiej Pragi – mówi Andrzej Rukowicz. Pierwszy z nich zawiera przedstawiające Pragę ilustracje i ryciny z trzech XIX-wiecznych czasopism warszawskich „Kłosów”, „Wędrowca” i „Tygodnika Ilustrowanego”. W drugim kalendarzu oglądamy prawobrzeżną część stolicy na fotografiach sprzed stu lat.
Jerzy S. Majewski, Piękna Warszawa w kalendarzu na nowy rok, „Gazeta Stołeczna” 6.01.2009.

• Razem z Mariuszem Umeckim zorganizował 1 lipca 2009 w Galerii Zewnętrznej (obecnie Cafe Peron) wystawę Zapamiętaj Świdermajer, której towarzyszył koncert zespołu Cukunft (jid. Przyszłość) Raphaela Rogińskiego.

Na wystawie, której przedmiotem była architektura drewniana linii otwockiej, zaprezentowano zdjęcia Lidii Dańko oraz Katarzyny Humińskej.

• W kwietniu 2010 brał udział w organizowaniu ruchu społecznego obrony stacji linii otwockiej.

– Nie budujmy pseudonowoczesności na gruzach naszej tożsamości kulturowej – apelował podczas sobotniej pikiety na stacji kolejowej w Międzylesiu Andrzej Rukowicz, architekt wnętrz i obrońca zabytków. […]
11 lat temu nie udało się obronić podobnych przystanków na linii mińskiej, a miejsce skrzydlatych wiat z poczekalniami zajęły prymitywne blaszaki i kontenery.
Jerzy S. Majewski, Wiaty muszą zostać, „Gazeta Stołeczna”.

• W 2012 zrealizował Dotknięcie Linii. Relację ze wszystkich wydarzeń towarzyszących projektowi można przeczytać tutaj.

• W 2013 zrealizował drugą edycję projektu zatytułowaną „Fabryka Zdarzeń”, która odbyła się na terenie byłej Fabryki Aparatury Elektrycznej Kazimierza Szpotańskiego w Międzylesiu. Więcej o tym wydarzeniu można przeczytać tutaj.

• W 2014 udało się ukończyć zainicjowany przez Andrzeja Rukowicza film poświęcony Kazimierzowi Szpotańskie – Dziecko jego życia. Relację, z premiery filmu, która odbyła się 25 września 2014 w Kinie Praha, można przeczytać tutaj.

Ponadto w 2014 zrealizowany został cykl wydarzeń zatytułowany Śladami ciuchci, którego celem było upamiętnienie stulecia kolejki wąskotorowej. Relację z części pierwszej pt. „Wędrówki po prasie warszawskiej z początku XX wieku” można przeczytać tutaj, na temat części drugiej, czyli rajdu rowerowego,  który biegł wzdłuż pierwotnej trasy kolejki, więcej można znaleźć tutaj.